Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Інститут гуманітарних проблем НТУ "Дніпровська політехніка" заснован у червні 1999 року наказом Міністра освіти і науки України. У листопаді 2011 року йому присвоєне ім’я Героя України академіка П.Т. Тронька.

Мета діяльності Інституту
Здійснення і координація досліджень у галузі гуманітаризації вищої інженерної освіти, реалізація наукових і освітніх проектів, впровадження нових технологій в соціально-гуманітарній освіті, сприяння становленню цілісної системи гуманітарної освіти і виховання студентської молоді.

Головні завдання Інституту
реалізація наукових і освітніх проектів, мета яких розвиток і вдосконалення системи гуманітарної освіти в технічних вузах та розробка гуманітарної складової державних стандартів вищої освіти;
координація регіональних досліджень у сфері гуманітарних наук;
дослідження культурно-освітніх, політичних, соціально-економічних проблем та історичних традицій регіону;
розробка і впровадження нових інформаційних технологій в гуманітарній освіті;
підготовка і проведення експертних висновків, аналітичних оглядів, прогнозів, науково-практичних рекомендацій;
сприяння професійному зростанню молодих вчених і викладачів соціально-гуманітарних дисциплін;
встановлення і розвиток зв’язків із вітчизняними та зарубіжними науково-освітніми центрами;
організація і проведення наукових, науково-практичних конференцій, симпозіумів, круглих столів, семінарів за напрямками діяльності Інституту;
видавнича діяльність (підготовка і видання "Гуманітарного журналу", матеріалів наукових конференцій, монографій, підручників, навчальних посібників та ін.);
формування творчих груп та тимчасових наукових колективів для здійснення спільних проектів і програм.

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт